Maranatha Media - Nederlands
Auteur E.J. Waggoner
Verschenen mrt. 03, 2024
Downloads 84

Het antwoord op deze vraag bepaalt of iemand gerechtigheid door geloof begrijpt. Had God het kruis nodig om voor onze zonden te betalen? Had Zijn gerechtigheid dit nodig?

Het idee van een genoegdoening of offer is begrijpelijkerwijs dat er toorn moet worden bevredigd. Maar weest u zich goed bewust dat wij het zijn die het offer nodig hebben en niet God. E.J. Waggoner, The Justice of Mercy, Present Truth UK, 30 augustus 1894.

Waggoner onthuld de macht van de kleine hoorn uit Daniël 8 dat die komt uit het heidendom en in het christendom is overgegaan, wanneer hij zegt:

we hebben de kwestie van verzoening gelaten waar de Heilige Schrift het heeft gesteld; en hoewel zij veel te zeggen hebben over de noodzaak voor de mens om met God verzoend te worden, zinspelen ze nooit op zoiets als de noodzaak voor God om met de mens verzoend te worden. Door te benadrukken dat zoiets noodzakelijk is, breng je een ernstige beschuldiging in tegen Gods karakter. Dit idee is in de christelijke kerk gekomen via het pausdom, die het op haar beurt meebracht uit het heidendom, waarin het enige denkbeeld over God was, dat dat een Wezen was wiens toorn moet worden bevredigd door een offer. E.J. Waggoner, Present Truth UK, 21 september 1893.

In dit boek zijn drie artikelen van E.J. Waggoner tussen 1893 en 1894 gepresenteerd, die de bijbelse grondbeginselen van het christelijke geloof tonen, dat u een betrouwbaar inzicht geeft betreffende de gerechtigheid door het geloof.