Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen jun. 11, 2021
Pagina's 36
Downloads 544

Christus verhief het karakter van God door hem de lof toe te schrijven en hem de eer te geven van het hele doel van zijn eigen missie op aarde: om de mens recht te zetten door de openbaring van God. genade en de weergaloze perfecties van de Vader. In zijn gebed vlak voor zijn kruisiging verklaarde hij: "Ik heb uw naam geopenbaard." 'Ik heb u op aarde verheerlijkt; Ik ben klaar met het werk dat u mij te doen hebt gegeven. " Toen het doel van zijn zending was bereikt - de openbaring van God aan de wereld - kondigde de Zoon van God aan dat zijn werk was volbracht en dat het karakter van de Vader aan de mensen werd geopenbaard. {ST 20 januari 1890, par. 9}