Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen jun. 11, 2021
36
Downloads 9

Christus verhief het karakter van God door hem de lof toe te schrijven en hem de eer te geven van het hele doel van zijn eigen missie op aarde: om de mens recht te zetten door de openbaring van God. genade en de weergaloze perfecties van de Vader. In zijn gebed vlak voor zijn kruisiging verklaarde hij: "Ik heb uw naam geopenbaard." 'Ik heb u op aarde verheerlijkt; Ik ben klaar met het werk dat u mij te doen hebt gegeven. " Toen het doel van zijn zending was bereikt - de openbaring van God aan de wereld - kondigde de Zoon van God aan dat zijn werk was volbracht en dat het karakter van de Vader aan de mensen werd geopenbaard. {ST 20 januari 1890, par. 9}