Maranatha Media - Nederlands

Brochure

De wijsheid van God

Hij die de Zoon heeft heeft leven. Waarom is dat zo? Omdat in de Zoon van God een zuiver hart is van een gehoorzame Zoon tot Zijn Vader. Hij doet altijd die dingen die de Vader bevallen. Hij heeft ook de zegen van de Vader en een diepe genegenheid. Het hart van de Zoon rust perfect in Zijn Vader’s liefde.

Het goddelijke patroon van het leven

Universele patronen van het leven zijn overal om ons heen. Deze komen van

Het Patroon van het Godsgericht

De meeste Christenen hebben vaste ideeën over de toorn en oordelen van God, zijn bezoekingen, zijn wraak en zijn bestraffingen. Ze geloven dat dit aktieve handelingen van God zijn als Hij eens Zijn geduld verliest en op eens de overtreders van Zijn wet straft en vernietigt door Zijn engelen te bevelen mensen te martelen en te doden, en door het gebruiken van natuurgewelden op een vernietigende manier om zijn doel, de afvalligen uit te roeien, te bereiken. Maar hoe komen mensen tot deze conclusie?

Slaande Engelen

Wat doen we met citaten zoals deze?

Onder God zijn de engelen almachtig. Bij één gelegenheid, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, sloegen zij van de Assyrische leger in één nacht honderdvijfentachtigduizend mannen. {DA 702}