Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen nov. 21, 2017
Downloads 1,323

Hij die de Zoon heeft heeft leven. Waarom is dat zo? Omdat in de Zoon van God een zuiver hart is van een gehoorzame Zoon tot Zijn Vader. Hij doet altijd die dingen die de Vader bevallen. Hij heeft ook de zegen van de Vader en een diepe genegenheid. Het hart van de Zoon rust perfect in Zijn Vader’s liefde.

Het is de wijsheid van de Vader om de geest van Zijn geliefde Zoon de delen met het universum; een lieflijke, zachte en gehoorzame geest dat Zijn Vader’s geboden lief heeft. Christus is de wijsheid van God en de zekerheid van een lieflijke relationeel koninkrijk.

Deze zachte geest vloeit uit de troon van God door de boom des levens. Satan verwierp de Zoon van God en zijn zachte geest. Zijn opstandige geest is in oorlog met de zachte, nederige en gehoorzame geest van de Zoon van God. Deze geest van rebellie is overgedragen op het menselijk ras. In het offer van Christus wordt ons deze zachte geest weer opnieuw aangeboden. Het geheim om deze geest te kunnen bezitten is te weten wie de Vader en Zoon zijn; dit is eeuwig leven om de Vader en Zijn Zoon te kennen en te drinken van de bron van levend water dat van de troon van God en het Lam komt