Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen nov. 23, 2017
Downloads 1,322

De meeste Christenen hebben vaste ideeën over de toorn en oordelen van God, zijn bezoekingen, zijn wraak en zijn bestraffingen. Ze geloven dat dit aktieve handelingen van God zijn als Hij eens Zijn geduld verliest en op eens de overtreders van Zijn wet straft en vernietigt door Zijn engelen te bevelen mensen te martelen en te doden, en door het gebruiken van natuurgewelden op een vernietigende manier om zijn doel, de afvalligen uit te roeien, te bereiken. Maar hoe komen mensen tot deze conclusie?

 

Door de verhalen van Christus op het kruis en de vernietiging van Jeruzalem ontdekken wij een patroon betreffende de oordelen van God en de vernietiging van de goddelozen.

  1. God waarschuwd, tuchtigt, vermaant en wijst op de enige weg naar zekerheid
  2. Mensen gaan hun eigen weg, onafhankelijk van Gods geest
  3. Zelfs na vele malen waarschuwen blijven ze op hun eigen pad
  4. Ze plaatsen zich zelf buiten Gods bescherming
  5. God trekt zijn zegeningen en zijn beschermende zorg van hun weg
  6. Gods geest wordt teruggetrokken
  7. God draagt zijn engelen niet op om Satans besliste aanvallen tegen de mensen te verhoeden
  8. Satans macht is steeds aan het werk op land en zee, brengt onheil en ellende en vaagt menigten weg om zijn prooi te grijpen