Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen jul. 26, 2021
Downloads 554

Onder de vloek van de zonde moest de hele natuur voor de mens getuigen van het karakter en de resultaten van opstand tegen God. Toen God de mens schiep, liet Hij hem heersen over de aarde en alle levende wezens. Zolang Adam trouw bleef aan de hemel, was de hele natuur aan hem onderworpen. Maar toen hij in opstand kwam tegen de goddelijke wet, kwamen de lagere schepselen in opstand tegen zijn heerschappij. Zo zou de Heer, in Zijn grote barmhartigheid, de mensen de heiligheid van Zijn wet laten zien, en hen, door hun eigen ervaring, ertoe brengen om het gevaar te zien om het terzijde te schuiven, zelfs in de geringste mate. PP 59, 60

Onder de lagere schepselen had Adam als koning gestaan, en zolang hij God trouw bleef, erkende de hele natuur zijn heerschappij; maar toen hij overtrad, werd deze heerschappij verbeurd. De geest van rebellie, waaraan hij zelf toegang had gegeven, strekte zich uit over de hele dierlijke schepping. Dus niet alleen het leven van de mens, maar de aard van de dieren, de bomen van het bos, het gras van het veld, de lucht die hij inademde, vertelden allemaal de trieste les van de kennis van het kwaad. Ed 26.4