Maranatha Media - Nederlands
Verschenen mrt. 07, 2021
Pagina's 44
Downloads 655

Andere talen

Afrikaans عربى English bahasa Indonesia 國語 नेपाली Português

Hoe verzoenen we de massale slachting van naties door Israël met het zwaard tegen de woorden van Christus?

Mattheüs 26:52Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Niet alleen mannen, vrouwen en kinderen ook:

Deuteronomium 2:34Wij namen in die tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban: mannen, vrouwen en kleine kinderen. Wij lieten niemand overblijven.

Waren de Israëlieten werkelijk in overeenstemming met het karakter van God? Waarom waren ze regelmatig bang dat Hij ze de woestijn in had geleid om ze te doden? Hield de diepe duisternis die op Abraham viel op enigerlei wijze verband met het feit dat hij het zwaard afnam om zijn neef en familie te redden? Had de slachting van de Sichemieten door Levi en Simeon enige invloed op de gelofte van Israël om hun vijanden volkomen te vernietigen? Moet je dat weten? Als u dat niet deed, zou Christus dan naar u kunnen komen zoals Hij deed naar Jakob in zijn benauwdheid en als een vijand worden gezien? Alleen vertrouwend op de genade van God overwon Jacob als het ware Israël van God.