Maranatha Media - Nederlands
Verschenen nov. 16, 2020
Downloads 743

De woorden die de Vader tot Zijn Zoon sprak bij Zijn doop weerspiegelden de zegen die Hij aan Hem geschonken heeft op de eerste Sabbat van de Scheppingsweek. Dagelijks verheugde de Vader Zich in Zijn Zoon en de Zoon Zich voor Hem. Op de Sabbat ademde de Vader op Zijn Zoon en de Zoon werd in de liefde van zijn Vader verkwikt. Deze intieme verbinding tussen Vader en Zoon is permanent in de Sabbat gelegt, en elke Sabbat ademt de Vader Zijn verkwikkende rust op Zijn Zoon en allen die de Zoon accepteren.

De liefde van de Vader voor Zijn Zoon is op ieder moment, maar wordt uitgedrukt op vastgestelde tijden dat het Sabbat-principe reflecteerd. Als we op deze vastgestelde tijden tot God komen, gaan we ook het welbehagen van de Vader in Zijn Zoon binnen. Als we een onderdeel van de vrouw worden die staat op de maan en is gekleed met de zon (Openbaring 12:1), dan weten wij de tijden die vastgesteld zijn voor de verkwikking die van de troon van de Vader aan ons gestuurd is.

Onze Vader roept ons te komen in een volledigere Sabbat ervaring. Wij worden opgeroepen in alle geestelijke zegeneningen door Christus Jezus te komen als kinderen van Abraham (Galaten 3:27-29). Jezus zegt tot ons: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop” en Hij klopt bij ons aan op de vastgestelde tijden. Zal jij voor Hem de deur openmaken en de maaltijd met Hem nuttigen?