Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen jun. 24, 2021
Pagina's 198
Downloads 531

Dag des oordeels! De meeste culturen over de hele wereld houden vast aan een principe dat iedereen zal worden veroordeeld voor de dingen die ze in dit leven hebben gedaan. Jezus Christus geeft een eenvoudig principe om dit oordeelsproces te doorstaan.

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Mattheüs 7:1

Hoe is het om in een wereld te leven waar je niet langer over anderen oordeelt? Hoe is dit mogelijk? We beoordelen voortdurend het uiterlijk, de lengte, het gewicht en de vaardigheden van mensen. We beoordelen mensen op hun huidskleur, religieuze overtuiging, sociale status, inkomen en intellect.

Waar kunnen we terecht om het perfecte voorbeeld te vinden van iemand die niet oordeelt, zodat we dit voorbeeld kunnen volgen?

Je oordeelt naar menselijke maatstaven; Ik oordeel over niemand. Johannes 8:15

Hoe is het mogelijk dat Jezus niemand oordeelt? Hoe kan er recht worden gedaan als Hij niemand oordeelt? Bedenk ook wat Jezus over Zijn Vader zegt.

Bovendien oordeelt de Vader niemand, maar heeft hij alle oordeel aan de Zoon toevertrouwd. Johannes 5:22

Spreekt de Bijbel niet over het oordeel van God waar iedereen zijn verdiende loon krijgt? Hoe komt dit overeen met de woorden van Jezus? Leer de geheimen van het overwinnen van de veroordeling die we voelen als we falen en de minachting die we voor anderen kunnen voelen als ze ons in de steek laten.

Kom in het licht van de waarheid waar helemaal geen veroordeling is