Maranatha Media - Nederlands

Boeken (op aanbevolen volgorde)

Identiteits Oorlog

Dit boek Indentiteits Oorlog is een ontdekkingsreis van jezelf. Het  is een uitnodiging om je eigenlijke waarde te leren kennen in een pure relationele context.

De wijsheid van God

Hij die de Zoon heeft heeft leven. Waarom is dat zo? Omdat in de Zoon van God een zuiver hart is van een gehoorzame Zoon tot Zijn Vader. Hij doet altijd die dingen die de Vader bevallen. Hij heeft ook de zegen van de Vader en een diepe genegenheid. Het hart van de Zoon rust perfect in Zijn Vader’s liefde.

Handelingen van onze zachtmoedige God

Het boek ‘Handelingen van onze zachtmoedige God’ presenteert overtuigend bewijs uit de Bijbel om God vrij te stellen van de beschuldigingen dat hij onverschillig, veroordelend, controlerend, oneerlijk, slecht gehumeurd of gewelddadig is. Het boek laat zien dat de hele Bijbel, als deze goed wordt begrepen, in harmonie is met de duidelijke verklaring: “God is liefde” (1 Johannes 4:8)

Het Patroon van het Godsgericht

De meeste Christenen hebben vaste ideeën over de toorn en oordelen van God, zijn bezoekingen, zijn wraak en zijn bestraffingen. Ze geloven dat dit aktieve handelingen van God zijn als Hij eens Zijn geduld verliest en op eens de overtreders van Zijn wet straft en vernietigt door Zijn engelen te bevelen mensen te martelen en te doden, en door het gebruiken van natuurgewelden op een vernietigende manier om zijn doel, de afvalligen uit te roeien, te bereiken. Maar hoe komen mensen tot deze conclusie?

Kruis-verhoor en kruis-belevenis

Waarom was het kruis noodzakelijk en wie verlange dat? Waarom was het kruis nodig?
voor onze verlossing? Was God’s toorn bevredigd door de kruisdood van Zijn Zoon? Wat is God’s gerechtigheid verschilt dat van onze gerechtigheid? Waarom vergeleek Jezus zichzelf met een koperen/bonzen slang op een paal? Wat vertelt het Israëlitische heiligdom ons over het kruis?

Het goddelijke patroon van het leven

Universele patronen van het leven zijn overal om ons heen. Deze komen van

Slaande Engelen

Wat doen we met citaten zoals deze?

Onder God zijn de engelen almachtig. Bij één gelegenheid, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, sloegen zij van de Assyrische leger in één nacht honderdvijfentachtigduizend mannen. {DA 702}

Mijn Geliefde

Ik hoor zijn voetstappen, mijn hartslag versnelt bij verwachting.

Ik hoor zijn stem als het geluid van vele wateren. Het is als een zoete balsem voor mijn ziel. Mijn geliefde roept. Zou ik het kunnen zijn voor wie Hij roept? Hoe kon zo'n kostbare hoop in mijn borst worden gevoed? Waar komt dit idee vandaan? Waarom zou ik Zijn aandacht waardig moeten worden geacht - deze machtige Prins, geliefde Zoon van de Vader?