Maranatha Media - Nederlands
Auteur E.J. Waggoner
Verschenen mei 13, 2024
Downloads 65

Andere talen

български език English Deutsch 國語 Português Русский Español

In het jaar 1893 kwam een deel van de kostbaarste waarheiden uit de 1888 boodschap aan het licht. Kort daarvoor schreef Ellen White:

De tijd van beproeving staat voor de deur, want de luide roep van de derde engel is al begonnen in de openbaring van de gerechtigheid van Christus, de zondenvergevende Verlosser. Dit is het begin van het licht van de engel wiens heerlijkheid de hele aarde zal vervullen. RH, 22 november 1892 par. 7.

Gebouwd op de principes van God als de bron van alle dingen binnen de context van de twee verbonden, geplaatst in het juiste kader, presenteerde Waggoner in 1893 een aaneenschakeling van redeneringen die de deur zou openen voor het juiste inzicht van Gods karakter in Zijn omgang met de goddelozen.

God heeft aan de mens de grootste vrijheid gegeven om te kiezen wat hij ook maar wil. Bij deze keuze is er absoluut geen beperking opgelegd door de Heere aan de mens. Zijn strikte gerechtigheid blijkt uit het feit dat Hij zich niet bemoeit met het persoonlijke keuzerecht van de mens over wat hij wil hebben. God weet dat alleen in Hem de mens zijn hoogste goed kan vinden, en daarom plaatst Hij Zich voor de mens in het meest aantrekkelijke licht en smeekt hem om Hem te aanvaarden; maar Hij zal Zijn aanwezigheid niet opdringen waar het niet gewenst is. Hij zal de mens niet dwingen Zijn wil te doen. God heeft bij de schepping van de mens hem algehele vrijheid gegarandeerd, en Hij respecteert de rechten die Hij de mens heeft verleend. Door te proberen de mensen te dwingen Zijn wegen te aanvaarden, hoe perfect die ook zijn, zou de mens deze vrijheid ontnomen worden, wat niet overeenkomstig Gods karakter is en zou zo Zijn eigen doel te niet doen. Present Truth UK, 23 februari 1893.

Broeders en zusters, dit citaat is een deel van het begin van de spaderegen. Het is een waarheid, zo helder, dat het een sleutel element zal zijn bij de verzegeling van de heiligen, met de naam van de Vader op onze voorhoofden voor hen die dit ontvangen als een kostbare waarheid.