Maranatha Media - Nederlands
Verschenen aug. 27, 2021
Pagina's 20
Downloads 514

Wie was de vernietiger van de eerstgeborenen van Egypte?

Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Exodus 12:23

Velen geloven dat het God was die hen allemaal heeft vermoord. Als God niet wil dat de Vernietiger de Israëlitische huizen binnenkomt, betekent dit dan dat Hij Zichzelf in bedwang houdt? Slaat dat ergens op? Als Christus de eerstgeborene in Egypte vernietigde, betekent dat dan dat degenen die met Christus gekruisigd zijn en die geloven dat Christus in hen is, een vernietiger in zich hebben?

Lukas 9:56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden.

Het bewijs toont duidelijk aan dat Satan de Vernietiger is en dat het God is die hem ervan weerhoudt zijn slechte werk te doen.

Zo kleedt de aartsvijand zich met zijn eigen attributen als de Schepper en Weldoener van de mensheid. Wreedheid is satanisch. God is liefde; en alles wat Hij schiep was puur, heilig en lieflijk, totdat de zonde werd binnengebracht door de eerste grote rebel. Satan zelf is de vijand die de mens tot zonde verleidt en hem vervolgens vernietigt als hij kan; en wanneer hij zich van zijn slachtoffer heeft verzekerd, juicht hij in de ondergang die hij heeft aangericht. Indien toegestaan, zou hij de hele race in zijn net vegen. Als er geen tussenkomst van goddelijke macht was, zou geen enkele zoon of dochter van Adam ontsnappen. {GC 534.2}