Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen apr. 21, 2020
Downloads 957

Wat doen we met citaten zoals deze?

Onder God zijn de engelen almachtig. Bij één gelegenheid, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, sloegen zij van de Assyrische leger in één nacht honderdvijfentachtigduizend mannen. {DA 702}

Dezelfde engel die van het koninklijke gerechthof kwam om Petrus te redden, was de boodschapper van wraak en oordeel bij Herodes. De engel sloeg (porde) Petrus om hem uit zijn slaap te wekken; het was met een andere slag waarmee hij de slechte koning sloeg, om zijn trots neer te slaan en op hem de straf van de Almachtige te brengen. Herodes stierf in een ondraaglijke smart in zijn verstand en lichaam, onder het vergeldende oordeel van God. {AA 152}

Doden de heilige engelen van God werkelijk mensen? Spreekt Christus werkelijk de woorden “Deze mensen moeten nu sterven, ga en executeer hen!” Verborg Jezus dit deel van Gods karakter toen Hij leefde op deze aarde? Jezus executeerde nooit iemand toen Hij hier was. Indien executeren van mensen een deel is van Zijn karakter, waarom openbaarde Hij dat niet toen Hij op deze aarde was?

Lukas 9:56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. ...

Johannes 14:9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?