Maranatha Media - Nederlands
Auteur Adrian Ebens
Verschenen dec. 26, 2019
Downloads 954

Universele patronen van het leven zijn overal om ons heen. Deze komen van

het originele goddelijke patroon, wat tot ons komt van de Vader, door de Zoon en dat vinden we terug op elk niveau van het leven.

Zon en maan, zaad en plant, ouder en kind, koning en onderdaan, oude testament – nieuwe testament, het patroon van Bron en Kanaal is de sleutel.

Een ondermijnend, tegenovergesteld patroon is opgekomen in het menselijke leven, en in de harten en gedachten van leidinggevenden. Allen moeten hun patroon kiezen, tussen leven of dood. Het goddelijke woord bemoedigt ons die keuze te maken.