Maranatha Media - Nederlands
Verschenen nov. 16, 2020
Downloads 795

Voor degenen die in God geloven, is het bijna universeel beredeneerd dat de enige manier om een einde te maken aan de zonde is om de goddeloze doden op hun sporen te stoppen door een vurige stroom van woede uit het hart van God te laten stromen om de goddelozen te verbranden en een einde te maken aan hen. . Vaak wordt gedacht dat de goddelozen niet simpelweg zichzelf vernietigen, en dat als God een God van gerechtigheid is, Hij overtreders zal straffen en hen zal belonen voor hun kwaad overeenkomstig hun daden door hen rechtstreeks in vlammen te steken en zelf levend te verbranden. Zou God dit willen doen? Zijn kinderen?

Zou u uw eigenzinnige kinderen levend in vlammen willen verbranden en hen zien gillen van pijn? Sommige mensen zeggen dat de enige manier om kanker uit te roeien, is door deze eruit te snijden. Het probleem met deze analogie is dat wanneer je kanker wegsnijdt, het doel is om leven te redden, niet om het te vernietigen. Sommige mensen zeggen dat de goddelozen zijn als een hond met hondsdolheid die moet worden ingeslapen. Neemt u dan de hond en verbrandt u hem langzaam op een vuur gedurende enkele dagen terwijl hij schreeuwt en huilt van pijn terwijl de rechtvaardige uitschreeuwt - "nog een klein beetje meer, u verdient het vanwege uw slechtheid"? Is dit echt wat er aan het eind gaat gebeuren?

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. ---Jesaja53:4