Maranatha Media - Nederlands

Boeken

Handelingen van onze zachtmoedige God

Het boek ‘Handelingen van onze zachtmoedige God’ presenteert overtuigend bewijs uit de Bijbel om God vrij te stellen van de beschuldigingen dat hij onverschillig, veroordelend, controlerend, oneerlijk, slecht gehumeurd of gewelddadig is. Het boek laat zien dat de hele Bijbel, als deze goed wordt begrepen, in harmonie is met de duidelijke verklaring: “God is liefde” (1 Johannes 4:8)

Identiteits Oorlog

Dit boek Indentiteits Oorlog is een ontdekkingsreis van jezelf. Het  is een uitnodiging om je eigenlijke waarde te leren kennen in een pure relationele context.

Kruis-verhoor en kruis-belevenis

Waarom was het kruis noodzakelijk en wie verlange dat? Waarom was het kruis nodig?
voor onze verlossing? Was God’s toorn bevredigd door de kruisdood van Zijn Zoon? Wat is God’s gerechtigheid verschilt dat van onze gerechtigheid? Waarom vergeleek Jezus zichzelf met een koperen/bonzen slang op een paal? Wat vertelt het Israëlitische heiligdom ons over het kruis?