Maranatha Media - Nederlands

Boeken

Handelingen van onze zachtmoedige God

Het boek ‘Handelingen van onze zachtmoedige God’ presenteert overtuigend bewijs uit de Bijbel om God vrij te stellen van de beschuldigingen dat hij onverschillig, veroordelend, controlerend, oneerlijk, slecht gehumeurd of gewelddadig is. Het boek laat zien dat de hele Bijbel, als deze goed wordt begrepen, in harmonie is met de duidelijke verklaring: “God is liefde” (1 Johannes 4:8)

Identiteits Oorlog

Dit boek Indentiteits Oorlog is een ontdekkingsreis van jezelf. Het  is een uitnodiging om je eigenlijke waarde te leren kennen in een pure relationele context.

Kruis-verhoor en kruis-belevenis

Waarom was het kruis noodzakelijk en wie verlange dat? Waarom was het kruis nodig?
voor onze verlossing? Was God’s toorn bevredigd door de kruisdood van Zijn Zoon? Wat is God’s gerechtigheid verschilt dat van onze gerechtigheid? Waarom vergeleek Jezus zichzelf met een koperen/bonzen slang op een paal? Wat vertelt het Israëlitische heiligdom ons over het kruis?

Mijn Geliefde

Ik hoor zijn voetstappen, mijn hartslag versnelt bij verwachting.

Ik hoor zijn stem als het geluid van vele wateren. Het is als een zoete balsem voor mijn ziel. Mijn geliefde roept. Zou ik het kunnen zijn voor wie Hij roept? Hoe kon zo'n kostbare hoop in mijn borst worden gevoed? Waar komt dit idee vandaan? Waarom zou ik Zijn aandacht waardig moeten worden geacht - deze machtige Prins, geliefde Zoon van de Vader?

Zoals u oordeelt

Dag des oordeels! De meeste culturen over de hele wereld houden vast aan een principe dat iedereen zal worden veroordeeld voor de dingen die ze in dit leven hebben gedaan. Jezus Christus geeft een eenvoudig principe om dit oordeelsproces te doorstaan.